OFERTA

Oferta dotycząca naszych usług skierowana jest w stronę zarówno prywatnych inwestorów, właścicieli gruntów, jak również w stronę przedsiębiorstw, które są zainteresowane nawiązaniem poważnej i stabilnej współpracy z doświadczoną firmą, działającą na runku Odnawialnych Źródeł Energii

Co oferujemy ?

Zajmujemy się wyszukiwaniem oraz pozyskiwaniem gruntów dla celów realizacji przedsięwzięć takich jak farmy fotowoltaiczne oraz wiatrowe.

Projektujemy i wykonujemy instalacje fotowoltaiczne dla dużych przedsiębiorstw na ich terenie, w celu zapewnienia bezpośrednich dostaw energii.

Dokonujemy wstępnych analiz możliwości ich realizacji, uwzględniając obowiązujące przepisy oraz ograniczenia.

Uzyskujemy odpowiednie pozwolenia oraz uprawnienia dotyczące realizowanych projektów.

Opracowujemy KIP (karty informacyjne przedsięwzięcia) oraz raportów oddziaływania na środowisko.

Wykonujemy również kompleksowe projekty branżowe, a także nadzorujemy cały proces realizacji inwestycji oraz obsługi finansowej.

Zainteresowany/a ?

Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Renewable Energy Szczecin Sp z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie 70-807 przy ulicy Narzędziowej 23, REGON firmy to: 810803500, NIP: 851-281-70-79, która jest wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Szczecinie pod numerem KRS: 0000159213.

Dane osobowe otrzymywane od Państwa są następnie przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, mając na celu udzieleniu Państwu odpowiedzi. Samo przesyłanie wiadomości z Państwa strony, stanowi zgodnie z przepisami, zgodę na przetwarzanie przez nas podanych danych osobowych.

W każdym momencie można zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania. W takiej sytuacji należy się z nami skontaktować na podany poniżej adres mailowy.

Podane przez Państwa dobrowolnie dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w celach realizacji i zawierania umów, zleceń, zamówień, a także w celach archiwalnych – zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z 2018 roku. Przetwarzamy również dane pozyskiwane ze źródeł ogólnodostępnych.

Niniejszym potwierdzamy, iż otrzymane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do żadnych innych podmiotów krajów trzecich ani organizacji międzynarodowej.

Informujemy, iż w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem, przysługuj Państwu prawo skierowania skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Zastrzegamy prawo zmiany polityki prywatności od momentu jej udostępnienia na naszej stronie internetowej.

Strona może wykorzystywać pliki typu cookies, które umożliwiają korzystanie z jej zasobów.